LITERATURA

Literatura ogólna (wybór)

Multilingual Glossary of Dendrochronology. Terms and Definitions in English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese and Russian. Oprac. M. Kaennel/F. H. Schweingruber, Berne [i.in.] 1995

Bibliography of Dendrochronology (Bibliografia dendrochronologii online)

Literatura polskojęzyczna (wybór)

Teoria dendrochronologii

A. Zielski: Uwarunkowania środowiskowe przyrostów radialnych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Polsce północnej na podstawie wielowiekowej chronologii, Toruń 1997

T. Ważny: Dendrochronologia obiektów zabytkowych w Polsce, Gdańsk 2001

A. Zielski/M. Krąpiec: Dendrochronologia, Warszawa 2004

Zastosowanie dendrochronologii w praktyce badawczej

A. Konieczny: Drewno jako ważne źródło w kompleksowych badaniach architektonicznych budowli murowanych, [w:] Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, Międzynarodowa konferencja naukowa, Toruń, dnia 24 - 25 września 1999 r., red. Emanuel Okoń, Toruń 2005, s. 75-94.

A. Konieczny: Badania dendrochronologiczne więźby dachowej synagogi w Bydgoszczy-Fordonie, [w:] Żydzi w Fordonie. Dzieje. Kultura. Zabytki, red. Tomasz Kawski, Bydgoszcz 2008, s. 132-136, 140-141, 146.

A. Konieczny: Sprawozdanie z badań dendrochronologicznych zabytkowych kościołów w województwie śląskim przeprowadzonych w 2008 roku, [w:] Wiadomości konserwatorskie województwa śląskiego, t. 1: Odkrycia, badania, konserwacje, Katowice 2009, s. 95-142.

PDF 3.3 MB

A. Konieczny: Badania dendrochronologiczne zabytkowych kościołów drewnianych w województwie śląskim w 2009 roku, [w:] Wiadomości konserwatorskie województwa śląskiego, t. 2: Zamki, pałace, Katowice 2010, s. 185-208.

PDF 3.7 MB

A. Konieczny: Historia budowy kaplic przy kościele pw. św. Jakuba w Toruniu w świetle najnowszych badań architektonicznych i dendrochronologicznych, [w:] Dzieje i skarby kościoła Świętojakubskiego w Toruniu, red. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2010, s. 91-120.

PDF 12.5 MB

A. Konieczny: Zastosowanie dendrochronologii do datowania zabytków drewnianych w praktyce badawczej, [w:] Konserwacja drewna zabytkowego. Między teorią i praktyką, red. Antoni Pelczyk, Andrzej M. Wyrwa, Dziekanowice-Lednica 2011, s. 25-46.

G. Ruszczyk: Kościoły na Śląsku z XV i początku XVI wieku (Bojszów, Gliwice, Księży Las, Łaziska, Łącza, Poniszowice). A. Konieczny: Badania dendrochronologiczne. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2012, seria: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce ; z. 2a.

A. Konieczny: Badania dendrochronologiczne zabytków architektury drewnianej w województwie śląskim w latach 2010-2011, [w:] Wiadomości konserwatorskie województwa śląskiego, t. 4: Blaski średniowiecza, Katowice 2012, s. 189-236.