Zasada budowania chronologii wzorcowej (w oparciu o zakładkę)